Pintakäsittely

Monipuoliset pintakäsittelyt erilaisille rakennus- ja kalustepinnoille erityisosaamisalana perinnemaalaus,
entisöinti/kunnostus, koristemaalaus, ootraus, marmorointi sekä tapetointi. Pintakäsittelyt toteutetaan
aina huomioiden asiakkaan toiveet, käsiteltävän pinnan ominaisuudet ja ympäristö sekä historialliset ja
visuaaliset tekijät. Kohteena voi olla esimerkiksi puusepän tekemät uudet ikkunat, jotka halutaan käsitellä
perinnemaaleilla tai vanhan rakennuksen kunnostusprojekti, johon tarvitaan osaajaa tekemään
koristemaalauksia asunnon seinäpinnoille.